HVC

Middenmeer

Woensdagmiddag 4 maart gaf wethouder Theo Groot van gemeente Hollands Kroon samen met directeuren Chris Kuijten van HVC en Bert Krom van Afvalzorg het officiële startsein voor een nieuw duurzaam project. HVC en Afvalzorg hebben een overeenkomst gesloten voor de levering van stortgas voor de verwarming van de vergistingsinstallatie in Middenmeer. Hierdoor wordt jaarlijks 700.000 m3 aardgas en daarmee 1.260 ton CO₂-uitstoot bespaard. Dit is te vergelijken met 8,5 miljoen gereden kilometers per jaar.

In de vergistingsinstallatie van HVC wordt van groente-, fruit- en tuinafval (gft-afval) groen gas gemaakt. Het restant wordt ontwaterd en omgezet in compost. Op deze wijze wordt ieder jaar 160.000 ton gft-afval van de aandeelhoudende gemeenten van HVC weer waardevol gemaakt en levert het nutsbedrijf een bijdrage aan een circulaire economie (waarin afval weer grondstof wordt). In november 2011 werd in Middenmeer de vergistingsinstallatie in bedrijf genomen. Sindsdien is al meer dan 5,5 miljoen kuub groen gas aan het landelijke aardgasnet geleverd, waarmee huizen en bedrijven worden verwarmd.

Duurzame verwarming 
De vergistingsinstallatie in Middenmeer werd tot voor kort verwarmd met warmte die opgewekt werd door een 25 jaar oude warmtekrachtkoppelings-installatie. Nu is daar een duurzaam alternatief voor gevonden. De vergistingsinstallatie wordt verwarmd door stortgas uit de naastgelegen afvalverwerkingslocatie Wieringermeer van Afvalzorg. Door afbraakprocessen in het afval komt stortgas vrij. Dit stortgas wordt door Afvalzorg onttrokken en geleverd aan de zogenaamde ‘stortgasketel’. Deze ketel, te vergelijken met een CV-ketel, zorgt voortaan voor het verwarmen van de vergistingsinstallatie. Daarnaast wordt ook het kantoor van de compostering in Middenmeer hiermee verwarmd. Het project is voor beide bedrijven een praktijkvoorbeeld van duurzaam ondernemen. De uitstoot van broeikasgas vermindert en er worden minder fossiele brandstoffen gebruikt.

Over HVC
HVC is een energie- en afvalnutsbedrijf van 46 aandeelhoudende gemeenten en 6 waterschappen (uit Noord-Holland, Flevoland, Zuid-Holland en Friesland). HVC richt zich – behalve op afvalinzameling en grondstoffenmanagement – sterk op verduurzaming van de energievoorziening van de in HVC deelnemende overheden. Naast windenergie, zonne-energie en bio-energie, ontwikkelt HVC warmtenetten en installaties voor de productie van groen gas uit gft-afval. HVC heeft geen winstoogmerk en streeft naar een optimale balans tussen een duurzame bedrijfsvoering en de kostprijs.

Over Afvalzorg
Afvalzorg houdt zich bezig met het storten, opslaan en recyclen van afvalstoffen. Hiervoor beschikt het bedrijf over 10 operationele locaties in Nederland. Verder is Afvalzorg gespecialiseerd in de nazorg van verontreinigde locaties. Gesloten stortlocaties ontwikkelt Afvalzorg tot veilige, nieuwe (recreatieve) bestemmingen.

  • OpdrachtgeverHVC

Gerelateerde projecten | Bedrijven

Heeft u nog vragen?

Heeft u een vraag over de diensten en producten die wij leveren
of wilt u alleen informatie ontvangen?